Opći uvjeti poslovanja internet trgovine ACI d.d

Članak 1.
Uvodne odredbe

 1. Kupnja proizvoda oglašenih na web stranici shop.aci-marinas.com provodi se u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta poslovanja Internet trgovine (dalje: Opći uvjeti). Svakom provedbom online kupovine Kupac daje izričitu suglasnost s uvjetima Općih uvjeta, objavljenim na web stranici shop.aci-marinas.com, čime potvrđuje da u cijelosti razumije i prihvaća iste (dalje: Web stranica). Korištenjem web stranice smatra se da je Kupac u svakom trenutku upoznat s odredbama Općim uvjeta te da ih u cijelosti razumije i prihvaća. Odredbe Općih uvjeta u cijelosti su usklađene s odredbama Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22), a na sva pitanja koja nisu obuhvaćena Općim uvjetima primjenjuju se pozitivni propisi hrvatskog i europskog zakonodavstva.
 2. Opći uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju Proizvoda putem Online trgovine te prava i obveze koje proizlaze istih pravnih odnosa. Opći uvjeti smatraju se sastavnim dijelom Ugovora, a uređuju način i uvjete naručivanja Proizvoda, generalne odredbe o cijeni Proizvoda, način i uvjete plaćanja, jamstava, reklamacije i povrat, dostavu proizvoda, pravo kupca na pisani prigovor, pravo na raskid, odredbe o zaštiti osobnih podatka i druga pitanja vezana uz korištenje Web stranice i online kupnju.

Članak 2.
Značenje pojmova Općih uvjeta

U smislu ovih Općih uvjeta pojedini pojmovi imaju slijedeće značenje:

 • Online trgovina je internet trgovina na web stranici Prodavatelja
 • Prodavatelj je trgovačko društvo koje pruža uslugu prodaje proizvoda i usluga iz Online trgovine, koji predstavljaju promotivni materijal Prodavatelja ili su dio obavljanja njegove registrirane djelatnosti.
 • Kupac je svaka osoba, koja kao posjetitelj Online trgovine izvrši registraciju i prijavu u Online trgovinu odnosno kao gost izvrši prijavu u Online trgovinu te odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu te iznos kupnje plati platnom karticom
 • Potrošač je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, odnosno sukladno Zakonu o obveznim odnosima, potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa ugovor o kupoprodaji izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.
 • Korisnik je svaka osoba koja Web stranicu koristi u svrhu kupnje proizvoda oglašenih u Online trgovini ili radi dobivanja informacija o proizvodima obavljenim u Online trgovini.
 • Primatelj je osoba kojoj se kupljeni Proizvod isporučuje, a koja je različita od osobe Kupca i koju je Kupac naznačio u narudžbi.
 • Proizvodi su svi proizvodi i usluge istaknuti u Online trgovini, koje je moguće kupiti putem interneta, a koji predstavljaju promotivni materijal Prodavatelja ili su dio obavljanja njegove registrirane djelatnosti.
 • Ugovor je jednokratan ugovor o kupoprodaji koji Kupac sklapa s Prodavateljem na daljinu, a koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Sastavni dio ugovora čine ovi Opći uvjeti. U slučaju neslaganja Općih uvjeta i ugovora o kupoprodaji proizvoda, vrijede odredbe iz ugovora o kupoprodaji proizvoda.

Članak 3.
Prodavatelj

 1. Osnovni podaci i kontakt Prodavatelja su slijedeći:
  Naziv: ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina d.d.
  Adresa: Rudolfa Strohala 2, 51000 Rijeka
  OIB: 17195049659,
  MBS: 040002541
  VAT: 17195049659
  Tel: +385 51 271 824
  E-mail: shop@aci-club.hr
  web: shop.aci-marinas.com / www.aci-marinas.com
  IBAN: Raiffeisen Bank HR0524840081102033652, Erste&Steiermarkische Bank HR8624020061100387820
  SWIFT: Raiffeisen Bank – RZBHHR2X, Erste&Steiermarkische – ESBCHR22
 2. Prodavatelj pridržava pravo izmjene Općih uvjeta u svako doba, bez obveze prethodne najave. Izmjene Općih uvjeta stupaju na snagu s danom njihove objave na Web stranici. Prodavatelj ima pravo promjene, ograničenja ili prestanka prodaje Proizvoda putem Online trgovine, i to u svako doba i bez obaveze prethodne najave.
 3. Prodavatelj ima pravo djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup i/ili pružanje određenih usluga Korisnicima koji krše odredbe ovih Općih uvjeta.
 4. Svi pisani upiti, prigovori i prijedlozi mogu se Prodavatelju slati na kontakt podatke navedene u stavku 3.1. ovog članka

Članak 4.
Kupac

 1. Kupac je svaka pravna ili fizička osoba koja je posjetitelj Online trgovine i koja Prodavatelju preda narudžbu za kupnju pojedinog i/ili grupe proizvoda Prodavatelja, te odabere minimalno jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati kreditnom karticom, virmanom ili e-bankingom.
 2. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
 3. Za pravne osobe se primjenjuje važeći Zakon o obveznim odnosima.

Članak 5.
Cijene

 1. Sve cijene svih Proizvoda u Online trgovini su maloprodajne cijene (MPC). Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u eurima (EUR) i kunama (HRK) i uključuju PDV. U cijenu su uračunati troškovi dostave.
 2. Prodavatelj je ovlašten u svakom trenutku i bez prethodne obavijesti mijenjati cijene Proizvoda u Online trgovini te odrediti popuste, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini Proizvod, grupu Proizvoda, i/ili za sve Proizvode. Navedene pogodnosti Prodavatelj će jasno istaknuti u Online trgovini. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje i visina popusta.
 3. Na Kupca se primjenjuje cijena Proizvoda koja je bila istaknuta u Online trgovini u trenutku narudžbe Prodavatelja.

Članak 6.
Postupak online kupovine – registracija i naručivanje

 1. Proizvode mogu naručiti registrirani i neregistrirani kupci. Registracija se vrši kreiranjem korisničkog računa. Registracija je besplatna. Prilikom registracije Kupac kreira korisničko ime i lozinku. Kupac je odgovoran za sve radnje i narudžbe izvršene pod njegovim korisničkim imenom. Registrirani i neregistrirani Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i/ili kupovine.
 2. Pretragu Proizvoda je moguće izvršiti putem tražilice. Kupac može iz dijela asortimana Prodavatelja izabrati proizvod ili više proizvoda za čiju kupnju je zainteresiran i to klikom na gumb “dodaj u košaricu” dodati proizvode u svoju košaricu. Stanje Proizvoda koji se nalaze u web košarici Kupac može provjeriti u svakom trenutku kao i izvršiti izmjenu proizvoda, količine proizvoda ili brisanje odabranih Proizvoda iz košarice. Klikom na gumb “Naručiti” Kupac daje neopozivu ponudu Prodavatelju za kupnju pojedinog ili grupe proizvoda.
 3. Kupnja ne može biti realizirana ukoliko Kupac nije potvrdio svoje slaganje s Općim uvjetima.
 4. Kupnja je valjana samo ako je narudžba uredno ispunjena i zaključena putem Online trgovine. To vrijedi i za dodatne zahtjeve, uvjete ili upute Kupca, koji mogu biti u vezi s kupljenim sadržajem. U slučaju da Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti proizvod zato što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije moguće naručiti od dobavljača, Prodavatelj će pisanim putem obavijestiti Kupca o tome čim to bude moguće. U slučaju obavijesti da je naručeni proizvod dostupan u produljenom roku, Kupac ima mogućnost ostati pri narudžbi, uz novi, tako naznačeni rok isporuke, ili pak otkazati narudžbu. U slučaju da Prodavatelj obavijesti Kupca da proizvod uopće ne može naručiti od dobavljača, ugovor se raskida već samom takvom obaviješću i narudžba se otkazuje, te se neautorizirane transakcije kreditnih ili debitnih kartica otkazuju odmah, a povrat uplaćenih sredstava, ukoliko ih je bilo, Prodavatelj će Kupcu vratiti uplaćeni iznos.
 5. Narudžba se smatra potvrđenom i valjanom u trenutku kad Kupac zaključi narudžbu s klikom na gumb „Naručiti“ i istovremeno na mail dobije potvrdni e-mail.
 6. Narudžba sadrži sljedeće podatke:
  • naznaku imena i prezimena Kupca, adresu i kontakt podatke Kupca (broj telefona i naznaku adrese elektroničke pošte), odnosno naziv pravne osobe Kupca, naznaku sjedišta i poslovne adrese Kupca i kontakt podatke (broj telefona i naznaku adrese elektroničke pošte i imena i prezimena osobe zadužene za komunikaciju vezanu uz preuzimanju)
  • podatak o količini i vrsti naručenih Proizvoda
  • podatak o pojedinačnoj i skupnoj cijeni Proizvoda, uključujući naznaku o javnim davanjima
  • naznaku načina plaćanja.
 7. Kupac je dužan prilikom narudžbe Proizvoda iz Online trgovine pročitati Opće uvjete online kupovine te dati svoj izričiti pristanak na iste, u suprotnom narudžba neće biti moguća.
 8. Kupac je dužan prilikom narudžbe Proizvoda iz Online trgovine dati svoju izričitu privolu za obradu njegovih osobnih podataka navedenih u narudžbi, a koji nisu obuhvaćeni registracijom Kupca, u suprotnom narudžba iz Proizvoda Online trgovine neće biti moguća.

 9. Za završetak narudžbe i slanje narudžbe Prodavatelju Kupac odabire „Završi kupnju“.

 10. Obrazac narudžbe Proizvoda i Opći uvjeti predstavljaju ponudu Prodavatelja za sklapanje ugovora o kupoprodaji na daljinu, a Kupac slanjem narudžbe, odnosno odabirom opcije „Završi kupnju“ iste prihvaća i obvezuje se za naručene Proizvode platiti usuglašenu cijenu, a Prodavatelj se obvezuje se isporučiti Kupcu naručene Proizvode. Odabirom opcije „Završi kupnju“ Kupac šalje narudžbu. Ugovor u elektroničkom obliku sklopljen je onoga trenutka kad Prodavatelj primi elektroničku poruku s narudžbom Kupca, a narudžba se smatra zaprimljenom u trenutku kada uplata iznosa narudžbe bude vidljiva na računu Prodavatelja. Prodaja proizvoda iz Online trgovine moguća je isključivo slanjem online narudžbe, u skladu s uvjetima sadržanim u narudžbi i odredbama Općih uvjeta.

 11. Dostupnost proizvoda ovisi o brojnim faktorima. Prodavatelj će poduzeti odgovarajuće napore da osigura dostupnost svih proizvoda, no to u svakom trenutku neće biti moguće.

Članak 7.
Potvrda prodavatelja

 1. Potvrda o primitku narudžbe Kupca, dostavlja se Kupcu putem elektroničke pošte i to nakon naručivanja proizvoda putem Online trgovine (dalje: Potvrda). Potvrda ne predstavlja prihvat narudžbe od strane Prodavatelja.
 2. Prihvat narudžbe od Prodavatelja uslijedit će jedino ako je u potpunosti i bez ikakvih rezervi zajamčena isplata svih obveza plaćanja kupoprodajne cijene i svih drugih pripadajućih troškova od strane Kupca te ukoliko je Prodavatelj potvrdio dostupnost artikla sukladno elementima narudžbe Kupca.
 3. Nakon prihvaćanja narudžbe Kupca od strane Prodavatelja, uvjeti za svaki ugovor o kupnji između Kupca i Prodavatelja su fiksni i ne mogu se mijenjati, osim ako ugovorne strane ne postignu drugačiji sporazum u pisanom obliku.

Članak 8.
Plaćanje

 1. Cijene su istaknute u euro (EUR) i  hrvatskim kunama (HRK). Cijene uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Cijene proizvoda uključuju troškove dostave.
 2. Kupcima se omogućuje plaćanje i kupnja putem kreditne ili debitne kartice, virmanom, uplatom u pošti, FINI, internet bankarstvom ili uplatom u banci u skladu s uvjetima koji su navedeni u ovim Općim uvjetima. Obročno plaćanje nije moguće.
 3. Kupac je suglasan da Prodavatelj, u slučaju sumnje na zlouporabu bilo koje vrste plaćanja, može zatražiti dodatne dokaze o valjanosti takvog načina plaćanja, a u slučaju da takvi dokazi ne budu podneseni ima pravo obustaviti transakciju I otkazati narudžbu.
 4. Kupac potvrđuje i suglasan je da njegov pružatelj usluga platnog prometa, u svrhu ispunjavanja obveza plaćanja Kupaca prema Prodavatelju, može teretiti kupca transakcijskim troškovima koji nisu poznati prodavatelju. Kupac je suglasan da sve takve troškove snosi sam.

Ukoliko je Kupac osoba koja nije državljanin jedne od država članica Europske Unije, mogućnost odbitka pretporeza prosuđuje se sukladno primjenjivim međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog ekonomskog oporezivanja. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za povrat poreza na dodanu vrijednost i/ili drugih primjenjivih poreza kupca, niti preuzima nikakvu obvezu bilo koje vrste asistirati kupcu u povratu poreza na dodanu vrijednost i/ili drugih primjenjivih poreza.

Članak 9.
Dostava

 1. Proizvodi se dostavljaju na područje teritorija Republike Hrvatske i većinu otoka. Naručeni proizvodi bit će upakirani na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prije preuzimanja pošiljku provjeriti, a eventualna vidljiva oštećenja odmah prijaviti te odbiti primiti oštećenu pošiljku.
 2. Cijena dostave je uključena u cijenu proizvoda.
 3. Proizvodi se dostavljaju najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od dostave obavijesti o tome da je narudžba zaprimljena odnosno da je Proizvod naručen (u slučaju izvanrednih ili promijenjenih okolnosti može potrajati duže od tog roka, a osobito ovisi o okolnostima rada dostavne službe).
 4. Ako isporuka kupljene robe nije moguća, na adresi koju je Kupac naznačio, zbog toga što se Kupac u dogovorenom terminu ne nalazi na naznačenoj adresi, troškove sljedeće isporuke, kao i sve druge moguće troškove zbog neuspjele isporuke snosi isključivo Kupac.
 5. Proizvod se smatra isporučenim kada Kupac ili od Kupca ovlaštena osoba parafira pisanu potvrdu o preuzimanju, te istu preda dostavnoj službi.

Članak 10.
Povrat Proizvoda i pravo na prigovor

 1. Kupac je dužan na uobičajeni način pregledati isporučeni Proizvod prilikom preuzimanja Proizvoda te u slučaju vidljivog oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog i od Prodavatelja tražiti isporuku neoštećenog proizvoda. U tom slučaju, Kupac ne potpisuje potvrdu o preuzimanju.

 2. Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što Kupac utvrdi po otvaranju proizvoda, Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.
 3. Kupac ima pravo podnijeti pisani prigovor u roku 8 (osam) dana od dana preuzimanja Proizvoda, bilo putem elektroničke pošte ili poštom preporučeno prema kontakt podacima Prodavatelja. Kupac je u prigovoru dužan navesti broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. Prodavatelj će na prigovor odgovoriti u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora. U slučaju opravdanog prigovora, Kupac ima pravo na raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili na zamjenu za neoštećeni i valjani proizvod, pri čemu trošak zamjene Proizvoda novim Proizvodom u cijelosti snosi Prodavatelj.
 4. Prodavatelj će voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora najmanje godinu dana od dana primitka prigovora Kupca.

Članak 11.
Raskid Ugovora kada je Kupac potrošač u smislu Zakona o zaštiti potrošača

 1. Kupac ima pravo, bez navođenja razloga, jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu ili Primatelju Proizvod predan, odnosno ako se radi o predaji u posjed većeg broja Proizvoda u okviru jedne narudžbe, od predaje u posjed posljednjeg Proizvoda.
 2. Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora u slučajevima propisanim odredbom čl.86. st.1 Zakona o zaštiti potrošača.
 3. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.
 4. Pravo na jednostrani raskid Ugovora, ostvaruje se slanjem nedvosmislene izjave o odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka na jedan od načina i sa sadržajem predviđenim ovim Uvjetima ili putem obrasca koji je dostupan ovdje: IZJAVA O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA
 5. Izjavu o jednostranom raskidu Ugovora Kupac šalje elektroničkom poštom na ili poštom preporučeno prema kontakt podacima Prodavatelja. U Izjavi o jednostranom raskidu Ugovora potrebno je navesti broj narudžbe (računa), datum narudžbe (računa), ime i prezime/naziv, adresu, broj telefona i adresu e-pošte. U slučaju jednostranog raskida Ugovora putem elektroničke pošte, Prodavatelj će potvrditi primitak izjave o raskidu slanjem potvrde putem pošte na adresu Kupca.
 6. Kupac je dužan izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od kada je, sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.
 7. U slučaju jednostranog raskida Ugovora, Kupac ima pravo na povrat uplaćenog novca, uključujući i troškove isporuke, osim ako je odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju je Prodavatelj ponudio, a Prodavatelj ima pravo na povrat Proizvoda. Prodavatelj se obvezuje izvršiti povrat novca bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Prodavatelj zaprimi Izjavu o jednostranom raskidu Ugovora, a kod ugovora o kupoprodaji, osim ako nije ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, Prodavatelj je dužan izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena odnosno nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je proizvod poslao natrag Prodavatelju, ako bi o tome Prodavatelj bio obaviješten prije primitka proizvoda.
 8. Povrat novca Prodavatelj vrši na isti račun s kojega je Kupac izvršio plaćanje.
 9. Izravne troškove povrata robe Kupac snosi sam.

Članak 12.
Odgovornost Prodavatelja

 1. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima s kojih se pristupa na Web stranicu i na podacima pohranjenim na istima, a koja šteta može nastati prilikom korištenja iste, ukoliko je šteta nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, virusa u računalima i drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj.
 2. Prodavatelj jamči za točnost podataka i sadržaja koji se nalaze u Online trgovini i na Web stranici, ali Prodavatelj ne odgovara za eventualne različitosti Proizvoda te slike Proizvoda ili opisa Proizvoda u Online trgovini, ako je proizvođač izmijenio neku od karakteristika Proizvoda, a nije o tome obavijestio Prodavatelja. Vizualni identitet Proizvoda prikazan na fotografiji u Online trgovini ne mora odgovarati izgledu Proizvoda u stvarnosti, pogotovo obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih Kupac vidi na zaslonu i sl., u kojem slučaju navedenog nesklada između Proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog Proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda i odgovornosti Prodavatelja. Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani u Online trgovini podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o Proizvodima prikazanih na Online trgovini Prodavatelj zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.
 3. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke Proizvoda koje prodaje putem Online trgovine sukladno Zakonu o obveznim odnosima, Zakonom o zaštiti potrošača i drugim pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Članak 13.
Zaštita privatnosti i osobnih podataka Kupca

Izjava o kolačićima i tzv. Cookies policy obuhvaća slijedeće:

 1. Kolačići (cookies) su male datoteke koje Web stranica može poslati na pretraživač Kupca. Ti podaci mogu se pohraniti na tvrdom disku uređaja Kupca i može ih dohvatiti web server. Cilj kolačića jest omogućiti dodatnu funkcionalnost web stranice. Isti omogućavaju prilagođavanje web stranice potrebama i interesima Kupca. Cilj korištenja kolačića na web stranici jest istu učiniti informativnom, osobnom, što je moguće jednostavnijom za korištenje Korisniku i Kupcu.
 2. Kolačići se koriste u svrhu: pamćenja ključnih informacija vezanih uz Kupca (uključujući pamćenja Proizvoda dodanih na popis Proizvoda u Online trgovini), pamćenja internetske povijesti Kupca (prikupljanje podataka o interesima Kupca temeljem posjećenih stranica i pregledavanih podataka).
 3. Korištenjem Web stranice Kupac pristaje na korištenje kolačića tek davanjem svog izričitog pristanka. Ako Kupac onemogući, odbije ili blokira kolačiće, neki dijelovi Web stranice neće funkcionirati u potpunosti, a u nekim slučajevima ista neće biti uopće dostupna.
 4. Prodavatelj neće koristiti kolačiće za prikupljanje osobnih podataka o Kupcu niti će kolačići prikupljati osobne podatke pohranjene na tvrdom disku uređaja Kupca.
 5. Kolačići su neophodan dio procesa naplate i bez njihovog korištenja Kupac neće biti u mogućnosti dodati proizvode u košaricu i završiti proces plaćanja.
  Za više informacija o tome kako kontrolirati postavke kolačića i postavke preglednika ili kako izbrisati kolačiće na vašem tvrdom disku, posjetite www.allaboutcookies.org.

Zaštita osobnih podataka Kupca podrazumijeva se slijedeće:

 1. Prodavatelj se obvezuje pružati zaštitu osobnim podacima Kupaca, na način da prikuplja samo nužne, podatke o Kupcu, koji su nužni za ispunjenje obveza Prodavatelja. Pružanje podataka je ugovorna obveza, a podaci se obrađuju u svrhu obrade vaše narudžbe: dovršetak i potvrda narudžbe, priprema proizvoda, isporuka proizvoda, rješavanje reklamacija i druga komunikacija vezana uz kupnju. U slučaju uskrate podataka, Prodavatelj neće moći ispunit obveze koje proizlaze iz narudžbe. Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih korisnika Online trgovini, te će s istima postupati u skladu s primjenjivim propisima vezanim za zaštitu osobnih podataka.
 2. U svrhu ispunjenja obveze prema Kupcu i obavještavanja Kupca i Korisnika o novostima ili promjenama u Online trgovini, informiranja o novim i akcijskim proizvodima te dostave promotivnih materijala, Korisnik i Kupac prilikom registracije i svake online kupovine daju dobrovoljnu i izričitu privolu da Prodavatelj prikuplja i obrađuje njegove osobne podatke i to: ime, prezime, adresa (ulica, grad, poštanski broj), adresu elektroničke pošte, broj telefona, podatke o adresi i broju telefona te adresi elektroničke pošte, ako su različiti od navedenih u registraciji.
 3. Pod obradom osobnih podataka obuhvaćen je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.
 4. Prikupljene osobne podatke Prodavatelj čuva za vrijeme važenja registracije Korisnika, odnosno Kupca, odnosno do povlačenja privole za obradu njegovih osobnih podataka.
 5. Svi osobni podaci o registriranim Kupcima i Korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su radnicima Prodavatelja i drugim osobama nužnim za izvršavanje Ugovora kojima su ti isti nužni za obavljanje posla, koji su dužni poštivati načelo zaštite privatnosti registriranih Kupaca i Korisnika. Osobni podaci Korisnika i Kupca eventualno će se, temeljem zakonskih obaveza, dati na uvid i predstavnicima nadležnih tijela na njihov zahtjev.

Korisnik i Kupac imaju slijedeća prava u kontekstu zaštite osobnih podataka:

 1. pravo zatražiti informaciju obrađuju li se njegovi osobni podaci, koji se osobni podaci obrađuju te pravo zatražiti pristup (uvid) osobnim podacima koji se obrađuju;
 2. pravo zatražiti ispravak netočnih i nadopunu nepotpunih osobnih podataka;
 3. pravo na nepovratno brisanje (zaborav) iz sustava osobnih podataka tj. da se osobni podaci brišu i više ne obrađuju ako ti osobni podaci više nisu potrebni s obzirom na svrhu u koju su prikupljeni ili na druge načine obrađivani, ako je povučena privola ili je uložen prigovor na obradu osobnih podataka ili ako obrada osobnih podataka na druge načine nije u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88);
 4. pravo na ograničenje obrade osobnih podataka za vrijeme provjere točnosti osobnih podataka, čiju točnost osporavaju, kada je obrada osobnih podataka nezakonita, a nisu suglasni s brisanjem tih podataka, kada voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali traže da se podaci zadrže radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, kada je uložen prigovor za obradu osobnih podataka;
 5. pravo na prenosivost podataka izravno drugom voditelju obrade;
 6. pravo na prigovor na obradu osobnih podataka u svakom trenutku;
 7. pravo na povlačenje privole u bilo kojem trenutku, bez ikakvih posljedica.
 8. Korisnik i Kupac mogu povući svoju privolu i/ili zatražiti više informacija o svojim osobnim podacima te poduzeti bilo koju drugu radnju koja je vezana uz gore navedena prava slanjem pisane obavijesti službeniku za zaštitu podataka za Prodavatelja na e-mail adresu: aci@aci-club.hr ili putem pošte na adresu Prodavatelja s naznakom „n/r Službenika za zaštitu osobnih podataka“.
 9. U slučaju da Prodavatelj odluči promijeniti pravila o poštivanju privatnosti, Prodavatelj će obavijest objaviti na naslovnici Web stranice.

Elektronička komunikacija podrazumijeva slijedeće:

 1. Korištenjem Online trgovine Prodavatelja Kupac prihvaća komunikaciju elektroničkim putem. Time Kupac prihvaća da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su mu dostavljeni putem elektroničke pošte zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.
 2. Ako Kupac ili Korisnik nemaju adresu elektroničke pošte ili unese netočnu adresu elektroničke pošte ili zbog tehničkih razloga ne može primati elektroničku poštu, Prodavatelj nije dužan na drugi način pokušati obavijestiti ga o samoj narudžbi kao niti o eventualnim drugim detaljima vezanim uz narudžbu, plaćanje, povrat sredstava, odluku po prigovoru i slično.

Članak 14.
Rješavanje sporova

 1. U slučaju da uočite pogrešku, problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i slično objavljen u Online trgovini, možete nas kontaktirati ili uputiti pritužbu elektroničkom poštom prema kontakt podacima Prodavatelja. Na svaki takav pisani prigovor odgovorit ćemo u roku od 15 (petnaest) dana od njegovog primitka.
 2. U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore i Sudu časti Hrvatske obrtničke komore. Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Rijeci.
 3. Sukladno Uredbom (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Uredba o online rješavanju potrošačkih sporova) i Zakonom, uvedena je obveza trgovcima koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na svojim stranicama osiguraju elektronsku poveznicu s platformom za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem ove poveznice: PLATFORMA ZA ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA. Sukladno članku 29. Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, kao kontaktna točka Platforme za online rješavanje potrošačkih sporova određuje se Odjel za Europski potrošački centar, čija je funkcija pružanje podrške za rješavanje sporova vezanih uz pritužbe podnesene putem platforme.
 4. Na sva pitanja koja nisu obuhvaćena Općim uvjetima, primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o obveznim odnosima i ostalih pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

 

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 01. Srpnja 2023. godine